Quy trình đào tạo

Trước đào tạo:

Phân tích yêu cầu đào tạo.

Xây dựng chương trình khung và các bài thực hành (LAB), bài tập tình huống.

Triển khai đào tạo:

Đào tạo trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm.

Xử lý tình huống thực tế, giải quyết trực tiếp các vấn đề Doanh nghiệp đang gặp phải.

Trang bị những kiến thức, công cụ nhằm giúp học viên giải quyết vấn đề cách triệt để.

Sau đào tạo:

Cuối khóa học, Nội dung số sẽ tổng hợp báo cáo đánh giá tổng thể và đề xuất những giải pháp tối ưu để Doanh nghiệp ứng dụng vào thực tế.

Dịch vụ đào tạo:

1. Công nghệ mạng CISCO
1.1. CCNA R&S
1.11. JNCIP-SP
1.2. CCNP R&S
1.12. JNCIE-SP OTHERS
1.3. CCNA SP
1.13. Xây dựng triển khai giải pháp VoIP
1.4. CCNP SP
1.14. Internet Protocol
1.5. CCNA DC
1.15. Voice Gateway
1.6. CCNA VOICE
1.16. IP Core
1.7. CCNA WIRELESS JUNIPER
1.17. Asterisk
1.8. JNCIA-JUNOS
1.18. Quản trị mạng hạ tầng
1.9. JNCIS-ENT
1.19. Quản trị hệ thông mạng
1.10. JNCIS-SP
1.20. Quản trị hệ thống nguồn mở
2. Systems
2.1. VCA-DCV
2.5. LPI201
2.2. VCP-DCV
2.6. LPI202
2.3. LPI101
2.7. LPI301
2.4. LPI102
2.8. Thiết kế web Joomlar
3. Security
3.1. CSCU
3.8. Bảo mật mạng (SGL003.6)
3.2. CEH
3.9. WEB SECURITY
3.3. CHFI
3.10. Bảo mật web trên nền Mã nguồn mở
3.4. CCNA SECURITY
3.11. ATTT cho người dùng cuối
3.5. JNCIP-SEC
3.12. Mã độc
3.6. SECURITY+
3.13. Cấu hình quản trị ASA
3.7. FCNSA
4. Mobile computing
4.1. Mobile security basic
4.3. Mobile security for IOS
4.2. Mobile security for Android
5. Các khóa kỹ năng phần mềm
5.1. Kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại
5.4. Kỹ năng thuyết trình
5.2. Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
5.5. Kỹ năng quản lý thời gian
5.3. Kỹ năng giao tiếp
Lợi thế của Nội dung số:

Phòng lab với nhiều trang thiết bị hiện đại

Đội ngũ giảng viên viên chất lượng, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực

Vị trí trung tâm thành phố, thuận lợi cho học viên

Quy trình đào tạo rõ ràng